Người học đã được trải nghiệm một cách thú vị, khám phá được bản thân một cách chính xác hơn. Bên cạnh đó, hiểu sâu sắc hơn những người chung quanh, nhất là nhân viên để đồng cảm với họ nhiều hơn và sử dụng đúng người đúng việc. Giá trị ở đây là hạn chế sự khó chịu nhiều hơn khi không hài lòng về bất kỳ một người nào đó. Về lớp học: cơ sở vật chất tốt, tư liệu tham khảo tốt, cô giáo hướng dẫn rất sinh động, dí dỏm, lôi cuốn, trình bày ngắn gọn, súc tích và có sức thuyết phục rất cao.

Giám đốc – Công ty quảng cáo Việt Khoa

Nguyễn Thị Lệ Chi