Rất thú vị, bổ ích, mang tính ứng dụng cao trong công việc và cuộc sống.

HR Officer – Namconson Pipeline co.

Nguyễn Thị Lệ Thu