Tôi cảm thấy dễ đồng cảm, dễ thông cảm và nhìn nhận về mọi người một cách đơn giản hơn rất nhiều sau khi được học nội dung Tâm lý – Hình học. Tôi thấy mình tiếp cận mọi vấn đề đa chiều hơn, sâu sắc hơn, nhạy cảm hơn khi tháo lăng kính của bản thân mình ra, và tự đeo cho mình những lăng kính khác. Tôi cũng khao khát được sống và cháy hết mình cho những đam mê, như chị Tâm và những nhân viên của chị đang dốc hết sức lực và tâm huyết của mình. Và tôi tin, với những điều tưởng chừng như đơn giản đó đã, đang và sẽ mang màu sắc và thương hiệu của mình đến với nhiều cá nhân, tổ chức hơn nữa.

Training Executive – FPT FIS

Nguyễn Thị Minh Yến