Tôi rất ngạc nhiêu khi chỉ có hình tam giác đã thể hiện rất đúng tính cách của tôi và sau khi tham gia khóa học này tôi chắc chắn sẽ có nhiều cách nhìn và suy nghĩ với mọi người xung quanh.

Giám đốc – Công ty Thái Việt

Nguyễn Thị Thanh Hương