Rất bổ ích, vì đã làm thay đổi cách nhìn nhận các vấn đề trong cuộc sống và công việc.

Phó giám đốc – Bưu điện Long An

Nguyễn Thị Thanh Loan