Qua khóa học tôi có thể hiểu hơn về bản thân cũng như cách nhìn những người xung quanh. Qua đó mọi quan hệ giao tiếp sẽ nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

Nhân viên

Nguyễn Thị Thanh Nhàn