Tôi đã học được rất nhiều điều, tôi rất vui và rất mong mình sẽ áp dụng tốt vào công việc.

Quản lý nhân sự – Công ty Takazozo Việt Nam

Nguyễn Thị Thúy Uyên