Em rất cảm ơn buổi chia sẻ này, nó có thể giúp em suy nghĩ tích cực hơn trongg cuộc sống, nhất là trong giai đoạn em đang ở hình chữ nhật.

Nhân viên – Career Vision

Nguyễn Thị Trúc Ly