Tôi rất tâm đắc về lớp học, nó đã giúp tôi có cái nhìn tốt hơn trong cuộc sống và phải biết khắc phục những điểm tốt và xấu của bản thân mình và tự điều chỉnh khắc phục những phần thiếu của mình để hoàn thiện trong cuộc sống mang lại hạnh phúc cho chính mình. Cảm ơn chương trình và chị Minh Tâm.

Giám đốc – Công ty TNHH TV-TK-XD-và TM Đức Trí

Nguyễn Văn Yên