Không gian lớp học lí tưởng, khơi gợi sự sáng tạo, không khí thoải mái…

Chuyên viên Tuyển dụng – Công ty Dây và Cáp SACOM

Phạm Lê Lài