Khóa học giúp bản thân tôi hiểu rõ hơn về bản thân mình cùng những người xunng quanh. Tôi tin chắc sau buổi học này tôi có thể mở lòng và thông cảm hơn với những “vết nứt” của bản thân và những người khác. Đồng thời, khóa học cũng đã tạo thêm động lực để tôi tự hoàn thiện nhằm giúp bản thân đẹp hơn và tốt hơn mỗi ngày. Xin chân thành cảm ơn!

Phó bộ phận R&D – Công ty CP HelloChao

Phạm Ngô Phương Uyên