Khóa học giúp tôi giúp tự nhận xét đánh giá bản thân, nhận ra điều tốt và xấu của người khác để tránh chạm vào điểm yếu của đối phương, giúp hoàn thiện bản thân mình.

Giao dịch viên – Bưu điện Long An

Phạm Thị Thùy Dung