Thú vị và bổ ích. Hiểu thêm về người khác trong các mối quan hệ. Nhìn lại bản thân với các ưu điểm, khuyết điểm.

Intern – Mercedes Benz Vietnam

Tạ Vũ Bảo Hà