Thú vị và ý nghĩa, khóa học này thực sự đã giúp mình hiểu được bản thân mình hơn và cũng như hiểu được mọi người xung quanh.

Sinh viên – ĐH Tôn Đức Thắng

Tất Quốc Vinh