Thật là một buổi học rất hữu ích, để mình biết rõ về tính cách của mình hơn, hiểu và nhìn được tính cách đối phương để ứng xử hoàn hảo được trong cuộc sống và công việc và đặc biệt với những người thân gia đình. Hy vọng sẽ có nhiều buổi học hay như thế.

Giám đốc – Công ty TNHH MTV Phổ Đình