Em cảm thấy qua khóa học này em có thể hiểu được bản thân mình nhiều hơn, học được cách nhìn nhận tính cách của người khác thông qua cách cư xử, bề ngoài, thái độ của người khác để từ đó có một cách ứng xử phù hợp.

Trần Lu Phương Kiều