Giúp tôi nhận ra những ưu điểm và khuyết điểm nhằm khắc phục và phát triển thêm bản thân mình hơn. Biết cảm thông với những người thân, đồng nghiệp của mình.

Trợ lý – Bách khoa Computer

Trần Ngọc Bích Vân