Rất hữu ích, giúp mình hiểu mình, hiểu người hơn. Phương pháp giảng dạy rất hay, bổ ích, nhập tâm.

Giám đốc – Khách sạn Lucky Star

Trần Ngọc Lan