Bài học rất hay, ứng dụng được trong đời sống, trong nghệ thuật kinh doanh của doanh nghiệp. Rất cảm ơn cô Tâm đã đứng lớp một cách tuyệt với và sâu sắc để học viên được hiểu rõ về cá nhân của mình. Cảm ơn chân thành đến cô giáo Tâm rất nhiều. Rất ý nghĩa. Rất tâm lý xã hội. Rất phù hợp với xã hội hiện nay.

Giám đốc – Công ty CP trại Phú Hưng

Trần Quang Du