Cảm ơn cô Tâm đã cho tôi được tiếp xúc với kiến thức mới có thời gian chia sẻ với các bạn cùng khóa một cách rất nhẹ nhàng, đơn giản dễ hiểu. Tôi hy vọng sẽ ứng dụng được những lợi ích của Tâm lý – Hình học vào công việc và cuộc sống để mỗi ngày được vui hơn yêu đời và yêu người hơn. Chắc chắn tôi sẽ giới thiệu Tâm lý – Hình học với bạn bè và người thân của mình.

Phó tổng giám đốc

Trần Thị Hồng Yến