Khóa học rất bổ ích, có nhiều ý nghĩa giúp cho mọi người hiểu được mình và những người xung quanh từ đó xây dựng xã hội tốt đẹp, văn minh hơn.

Giám đốc – Công ty CTA Handicraft

Trịnh Thị Diễm Châu