Khóa học này thực sự giúp ích cho em rất nhiều trong việc hiểu rõ mình cũng như khả năng nhận diện Tâm lý-Hình học của mình và người khác để thích nghi hơn với những người xung quanh để có thể “biến hình”.

Trưởng phòng kinh doanh – Archetype

Trịnh Thị Hồng Nhung