Qua khóa học em thấy rất bổ ích giúp cho em thêm hiểu và cảm nhận thêm nhiều điều về tính cách cũng như cách giao tiếp với mọi người xung quanh. Cảm ơn cô!

Trương Nhật Thanh