Có cái nhìn chín chắn hơn và hướng cho mình biết kết hợp các tính cách con người để hoạt động phối hợp theo nhóm tạo ra tính cách hoàn thiện, thực hiện công việc đạt kết quả cao.

Kế toán trưởng – Bưu điện Long An

Trương Thị Ngọc Xem