Tôi đã hiểu rõ hơn về bản thân mình, qua đó dễ thích nghi với công việc và cuộc sống hiện tại. Hiểu được tính cách của người khác giúp tôi có thể ứng xử tốt với người đó mà không làm mất lòng họ.

Senior Sale – Carnival Tours

Văn Công Thôi