Đúc kết được nhiều kinh nghiệm từ cách giao tiếp, ứng xử, nhìn nhận được bản thân và mọi người xung quanh. Sẽ áp dụng trong những ngày sắp tới.

Nhân viên – Bưu điện Long An

Võ Thị Kim Chi