Tuyên rất cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện để Tuyên có cơ hội nhìn nhận lại tính cách và con người của mình một cách cụ thể hơn. Qua chương trình tôi nghĩ tôi chín chắn hơn trong việc tìm và hướng đi và thế mạnh thật sự của mình để sẽ có những thành công hơn trong công việc và cuộc sống.

Giám đốc – Công ty TNHH thiết kế in Gia Võ

Võ Xuân Tuyên