Trước hết em xin cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng em được một buổi học bổ ích. Em nhận thấy đối với sinh viên chúng em có được 1 buổi học như thế này là rất cần thiết cho những kỹ năng và cách giao tiếp cho cuộc sống định hình tương lai. Điều đó khiến chúng em hiểu rõ bản thân mình hơn, hiểu rõ được mọi người xung quanh. Nếu có thể em mong rằng buổi học này được mở rộng qui mô đến các bạn trong trường để sinh viên chúng em có thể cảm nhận chính chúng em. Và em mong rằng có thể gắn bó với tiết học bổ ích này để có những kĩ năng và những điều tất yếu trong cuộc sống.

Sinh viên – ĐH Tôn Đức Thắng

Vũ Thái Vương