Kế hoạch hành động

[Official] Kế hoạch hành động "Dịch vụ khách hàng" - Daiichi

Từ những điều học được qua khóa học "Cung cấp dịch vụ khách hàng hoàn hảo", tôi quyết tâm...


Kết quả sẽ được gửi đến email của bạn. Bạn vui lòng điền email để nhận kết quả nhé.

Lưu ý: bạn nên điền email cá nhân để đảm bảo nhận được kết quả vì có một số email công ty chặn email từ bên ngoài gửi vào. Cảm ơn bạn.