Điểm mạnh, điểm yếu - Khảo sát

[Official] Khảo sát điểm mạnh, điểm yếu

Chào bạn,

Tôi đang theo chương trình "Career Coaching" và hiện nay tôi đang tập trung xem lại các điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Ngoài việc tự xem xét lại bản thân thì nhận xét của những người biết rõ về tôi sẽ giúp cho tôi rất nhiều để tôi có thể hoàn tất phần này hiệu của hơn.

Rất mong bạn có thể cho tôi những nhận xét thật sự của bạn về các điểm mạnh và điểm yếu của tôi và vui lòng cho tôi những ví dụ cụ thể minh họa cho từng điểm mạnh và điểm yếu của tôi.

Bạn vui lòng điền vào mẫu dưới đây nhé.

Cảm ơn bạn rất nhiều!

CÁC ĐIỂM MẠNH

 


CÁC ĐIỂM YẾU

 


Hãy điền email của người nhờ bạn làm khảo sát vào đây để bạn ấy có thể nhận file PDF qua email sau khi bạn hoàn tất nhé.