Bạn hãy tìm một nơi thật yên tĩnh và dành thời gian để làm bài tập này nhé.
1. Hãy liệt kê ít nhất 20 điều quan trọng nhất với bạn hiện nay và ghi vào các ô dưới đây. Bạn có thể tham khảo từ danh sách các giá trị và các nhóm giá trị mà bạn vừa học ở các phần trước. Tuy nhiên các danh sách này chỉ như một gợi ý cho bạn mà thôi, cách tốt nhất là bạn viết ra những điều bạn thấy quan trọng với bạn theo ngôn ngữ của bạn nhé.
2. 20 điều bạn vừa liệt kê ở phần 1 chính là 20 giá trị bạn chọn. Bây giờ bạn hãy nhóm các giá trị có cùng một chủ đề vào một nhóm nhé. Bạn có thể tham khảo lại phần nhóm các giá trị giống nhau ở bài học trước.
Bây giờ bạn hãy chọn tên gọi cho từng nhóm giá trị bằng cách chọn 1 giá trị nổi bật của nhóm đó và thay thế vào “nhóm”. Ví dụ: Nhóm 1 bạn thấy giá trị bạn chọn là “Hạnh phúc” có thể đại diện cho các giá trị trong nhóm 1, bạn sẽ thay thế “nhóm 1” bằng “Hạnh phúc”
3. Bằng cách nhóm các giá trị tương ứng với nhau lại, bạn sẽ nhìn được rõ hơn những điều quan trọng với bạn. Bây giờ bạn hãy nhìn lại bảng giá trị bạn vừa nhóm lại và chọn ra 5 giá trị quan trọng nhất với bạn. Và quan trọng là bạn sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và ghi vào bảng sau: 1 là quan trọng nhất.
4. Ý nghĩa của mỗi giá trị sẽ khác nhau tuỳ vào định nghĩa của mỗi người. Ví dụ với 1 người “Thành công” là đạt được vị trí cao trong xã hội nhưng với người khác thì “Thành công” lại có nghĩa là có cuộc sống ổn định về tài chính và vui vẻ mỗi ngày. Bây giờ bạn hãy viết ý nghĩa của các giá trị bạn vừa chọn nhé. Đây chính là định nghĩa của riêng bạn.
Thứ tự 1
Thứ tự 2
Thứ tự 3
Thứ tự 4
Thứ tự 5
Đây chính là các giá trị bạn chọn được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Bạn hãy ghi nhớ 5 giá trị bạn vừa chọn nhé. Ở các bài học sau bạn sẽ thấy được nhiều lợi ích khi bạn xác định được giá trị của mình. Chúc mừng bạn đã hoàn tất bài tập này!