Nâng cao trí tuệ cảm xúc

Có lẽ các bạn đều thấy chưa bao giờ việc xây dựng các mối quan hệ tích cực trong công việc cũng như trong cuộc sống lại được đề cao như hiện nay bởi vì nếu bạn có những mối quan hệ tốt đẹp bạn sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc hơn và trong công việc bạn chắc chắn sẽ được hỗ trợ nhiệt tình hơn… Và đó là lý do tại sao ngày nay trí tuệ cảm xúc trở nên một yêu cầu không thể thiếu cho bất kỳ một nhân viên thuộc bất kỳ cấp độ nào bởi vì bạn cần dùng trí tuệ cảm xúc để hòa hợp và làm việc tốt với mọi người. Nếu bạn rèn luyện nâng cao trí tuệ cảm xúc, bạn chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn & thành công hơn.

Khóa đào tạo giúp bạn hiểu trí tuệ cảm xúc là gì và các phương pháp giúp nâng cao trí tuệ cảm xúc của mình để tạo được những thay đổi tích cực giúp bản thân sống và làm việc vui hơn, hiệu quả hơn và hòa hợp với những người chung quanh

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khóa đào tạo, học viên có thể:

  • Hiểu trí tuệ cảm xúc là gì và tầm quan trọng của trí tuệ cảm xúc
  • Hiểu các nhân tố cơ bản của Trí tuệ cảm xúc
  • Hiểu và áp dụng các phương pháp và kỹ năng giúp nâng cao trí tuệ cảm xúc
  • Lập kế hoạch cho bản thân để có thể rèn luyện nâng cao trí tuệ cảm xúc mỗi ngày cách hiệu quả nhất

Tùy theo nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp, các khóa học sẽ được thiết kế lại cho phù hợp với thời lượng doanh nghiệp có và các nội dung doanh nghiệp ưu tiên cho khoá huấn luyện… Vui lòng liên hệ với Unity theo chi tiết ở biểu mẫu dưới đây để Unity có thể thiết kế chương trình riêng phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on twitter

Các chương trình đào tạo in-house khác

Các khóa đào tạo kỹ năng phục vụ khách hàng hiệu quả (Customer Service)