Tận dụng thay đổi để thành công

Bất kỳ thay đổi nào cũng buộc chúng ta phải đối mặt rất nhiều khó khăn và thử thách nhưng nhìn ở góc độ tích cực, bạn sẽ thấy có nhiều cơ hội đang chờ chúng ta

Làm mới bản thân bằng tư duy sáng tạo

Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng những người có khả năng sáng tạo thường dễ thích ứng và thậm chí phát triển tốt khi phải sống trong môi trường nhiều thay đổi và thiếu ổn định