Trở thành lãnh đạo High EQ

Trí thông minh cảm xúc của mỗi người sẽ ảnh hưởng đến việc họ quản lý hành vi của mình; việc họ giao tiếp, ứng xử với người chung quanh và việc họ ra quyết định để làm sao đạt được những kết quả tích cực. Cảm xúc của một lãnh đạo sẽ ảnh hưởng lên cảm xúc của toàn bộ tập thể. Nhiều nghiên cứu cho thấy trí thông minh cảm xúc là một năng lực thiết yếu của một lãnh đạo. Trí thông minh cảm xúc của một lãnh đạo ảnh hưởng rất lớn đến thành công của một tổ chức.

Trong một cuộc khảo sát của Gallup với 2 triệu nhân viên thuộc 700 công ty, những nhà nghiên cứu đã khám phá rằng sự trung thành của nhân viên với tổ chức và kết quả công việc của nhân viên phụ thuộc rất lớn vào người quản lý, lãnh đạo họ. Những nhân viên được dẫn dắt bởi các lãnh đạo “High EQ” sẽ trung thành hơn với tổ chức, khách hàng đánh giá cao, làm việc hiệu quả, ít gây ra sự cố và ít vắng mặt hơn. Những nhân viên được dẫn dắt bởi các lãnh đạo “High EQ”…

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khóa đào tạo, học viên có thể:

  • Hiểu Trí tuệ cảm xúc và tầm quan trọng của trí tuệ cảm xúc đối với 1 quản lý, lãnh đạo
  • Hiểu và áp dụng các phương pháp giúp nâng cao trí tuệ cảm xúc để quản lý, lãnh đạo hiệu quả hơn, đặc biệt là xây dựng môi trường làm việc hỗ trợ và khuyến khích tạo động lực cho các nhân viên của mình
  • Hiểu và áp dụng các phương pháp giúp nâng cao trí tuệ cảm xúc sống vui, khỏe, làm làm việc hiệu quả hơn & tạo cuộc sống cân bằng để tạo ảnh hưởng tích cực đến nhân viên của mình
  • Hiểu và xác định giá trị cá nhân để tự tạo động lực cho chính mình và động viên nhân viên hiệu quả
  • Áp dụng các phương pháp và kỹ năng để có thể tự rèn luyện để trở thành lãnh đạo “High-EQ”

Tùy theo nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp, các khóa học sẽ được thiết kế lại cho phù hợp với thời lượng doanh nghiệp có và các nội dung doanh nghiệp ưu tiên cho khoá huấn luyện…Vui lòng liên hệ với Unity theo chi tiết ở biểu mẫu dưới đây để Unity có thể thiết kế chương trình riêng phù hợp với doanh nghiệp của bạn

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on twitter

Các chương trình đào tạo in-house khác

Các khóa đào tạo kỹ năng phục vụ khách hàng hiệu quả (Customer Service)