Tâm lý trong quản trị nguồn nhân lực

Hội thảo miễn phí

Dành cho các bạn làm trong lĩnh vực nhân sự

09:00 - 12:30
thứ 7, 24.10.2020

Hiểu Mình, Hiểu Người

Tâm lý - Hình học​

Tâm lý – Hình học nghiên cứu về tính cách của con người qua các biểu tượng hình học. Bạn sẽ hiểu được “biểu tượng hình học của bạn” tiết lộ điều gì về tính cách của bạn. Bạn sẽ biết tại sao bạn có những suy nghĩ, cảm nhận, xử sự, giao tiếp, làm việc theo cách riêng của bạn

Hiểu Mình, Hiểu Người

Myers-Briggs Type Indicator – MBTI​​

MBTI là một công cụ tâm lý với nhiều ứng dụng hữu ích cho công việc cũng như cuộc sống. Trải nghiệm chương trình theo đúng chuẩn của The Myers-Briggs Company bạn sẽ thật sự hiểu rõ và cảm nhận chiều sâu và các ứng dụng tuyệt vời của công cụ MBTI để từ đó bạn có động lực áp dụng vào thực tế cho riêng bạn một cách hiệu quả nhất

Xây dựng nhóm gắn kết, hiệu quả

MBTI và phân tích nhóm (Team Report)​

Không chỉ dừng lại ở việc gíup mỗi cá nhân “Hiểu mình, hiểu người”, công cụ tâm lý MBTI còn giúp phân tích toàn nhóm làm việc chung với nhau. Mỗi nhóm làm việc chung cũng sẽ có những điểm mạnh và điểm yếu nhất định, hiểu và phân tích những điều này chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra những thử thách cũng như những mâu thuẫn tiềm ẩn trong một nhóm để từ đó mỗi cá nhân sẽ có những điều chỉnh nhất định để giúp nhóm gắn kết và làm việc hiệu quả hơn…

Phát triển lãnh đạo

Phát triển lãnh đạo với MBTI

Giải quyết mâu thuẫn hiệu quả

Thomas-Killmann conflict mode instrument (TKI)

TKI là công cụ giúp cá nhân nhìn ra những khuynh hướng của mình khi có mâu thuẫn. Nhìn ra được những điều này sẽ giúp mỗi cá nhân biết điều chỉnh bản thân để có thể vận dụng hiệu quả các chiến lược giải quyết mâu thuẫn với các đối tượng khác nhau trong các tình huống khác nhau…

Khám phá đam mê và nghề nghiệp phù hợp

Strong Interest Inventory

“Strong Interest Inventory” là một công cụ hữu hiệu giúp bạn khám phá đam mê và nghề nghiệp phù hợp. Đây là một công cụ hiệu quả khi tổ chức muốn giúp các nhân viên tiềm năng khám phá thêm về bản thân mình, đặc biệt là hướng đi phù hợp trong tương lai để từ đó có những quyết định hiệu quả hơn cho cá nhân cũng như cho tổ chức…

Hiểu Mình, Hiểu Người

Tâm lý - Hình học​

Tâm lý – Hình học nghiên cứu về tính cách của con người qua các biểu tượng hình học. Bạn sẽ hiểu được “biểu tượng hình học của bạn” tiết lộ điều gì về tính cách của bạn. Bạn sẽ biết tại sao bạn có những suy nghĩ, cảm nhận, xử sự, giao tiếp, làm việc theo cách riêng của bạn

Hiểu Mình, Hiểu Người

Myers-Briggs Type Indicator – MBTI​​

MBTI là một công cụ tâm lý với nhiều ứng dụng hữu ích cho công việc cũng như cuộc sống. Trải nghiệm chương trình theo đúng chuẩn CPP bạn sẽ thật sự hiểu rõ và cảm nhận chiều sâu và các ứng dụng tuyệt vời của công cụ MBTI để từ đó bạn có động lực áp dụng vào thực tế cho riêng bạn một cách hiệu quả nhất

Xây dựng nhóm gắn kết, hiệu quả

MBTI và phân tích nhóm (Team Report)​

Không chỉ dừng lại ở việc gíup mỗi cá nhân “Hiểu mình, hiểu người”, công cụ tâm lý MBTI còn giúp phân tích toàn nhóm làm việc chung với nhau. Mỗi nhóm làm việc chung cũng sẽ có những điểm mạnh và điểm yếu nhất định, hiểu và phân tích những điều này chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra những thử thách cũng như những mâu thuẫn tiềm ẩn trong một nhóm để từ đó mỗi cá nhân sẽ có những điều chỉnh nhất định để giúp nhóm gắn kết và làm việc hiệu quả hơn…

Phát triển lãnh đạo

Phát triển lãnh đạo với MBTI

Giải quyết mâu thuẫn hiệu quả

Thomas-Killmann conflict mode instrument (TKI)

TKI là công cụ giúp cá nhân nhìn ra những khuynh hướng của mình khi có mâu thuẫn. Nhìn ra được những điều này sẽ giúp mỗi cá nhân biết điều chỉnh bản thân để có thể vận dụng hiệu quả các chiến lược giải quyết mâu thuẫn với các đối tượng khác nhau trong các tình huống khác nhau…

Khám phá đam mê và nghề nghiệp phù hợp

Strong Interest Inventory

“Strong Interest Inventory” là một công cụ hữu hiệu giúp bạn khám phá đam mê và nghề nghiệp phù hợp. Đây là một công cụ hiệu quả khi tổ chức muốn giúp các nhân viên tiềm năng khám phá thêm về bản thân mình, đặc biệt là hướng đi phù hợp trong tương lai để từ đó có những quyết định hiệu quả hơn cho cá nhân cũng như cho tổ chức…