Các khóa đào tạo dành cho quản lý & lãnh đạo

Trở thành lãnh đạo High EQ

Trí thông minh cảm xúc của mỗi người sẽ ảnh hưởng đến việc họ quản lý hành vi của mình; việc họ giao tiếp, ứng

Ủy thác hiệu quả

Uỷ thác công việc hợp lý có khả năng giúp nhà quản lý giải quyết được bài toán về tính hiệu quả của công việc hiện tại và thành công của những chiến lược mới trong tương lai

Các khóa đào tạo giúp khám phá và phát triển bản thân

Nâng cao trí tuệ cảm xúc

Có lẽ các bạn đều thấy chưa bao giờ việc xây dựng các mối quan hệ tích cực trong công việc cũng như trong cuộc sống lại được đề cao như hiện nay

Thích ứng với thay đổi

Công ty bạn đang làm thay đổi liên tục và gây cho bạn một nỗi sợ và lo lắng mơ hồ Những thay đổi liên

Quản lý thời gian hiệu quả

Các tổ chức ngày càng sử dụng ít người hơn và mong đợi mỗi người phải làm việc “thông minh” hơn, tạo kết quả trong thời gian ngắn hơn…

Các khóa đào tạo giúp tương tác hiệu quả

Thuyết trình ấn tượng, thuyết phục

Qua khóa học, bạn sẽ được rèn luyện các kỹ năng chuyên môn và những hướng dẫn cần thiết để tự tin hơn và tạo được phong cách cho riêng bạn khi thuyết trình

Các khóa đào tạo kỹ năng phục vụ khách hàng hiệu quả (Customer Service)

Các khóa đào tạo dành cho Trainer

Các khóa đào tạo kỹ năng "Coaching"

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on twitter