Sắp xếp ưu tiên

Sắp xếp ưu tiên Họ và tên của bạn Hãy nghĩ về bản thân ngay thời điểm này trả lời: 1. Điều quan trọng nhất đối với tôi… 2. Tôi muốn dành thời gian nhiều hơn cho… 3. Những điều tôi muốn bớt thời gian lại là… 4. Ưu tiên hàng đầu của tôi trong […]

Trắc nghiệm Holland Codes

Trắc nghiệm Holland Codes Trắc nghiệm Holland Codes Họ và tên của bạn TÔI LÀ NGƯỜI… 1. Đáng tin cậy Không đúng Đúng phần nào Đúng Rất đúng2. Có khả năng tự động viên Không đúng Đúng phần nào Đúng Rất đúng3. Phóng khoáng, không thích bị áp đặt Không đúng Đúng phần nào Đúng […]

Danh sách các giá trị (tham khảo)

Bình an (Peace) Có được sự bình yên trong nội tâm, ở gia đình và cả toàn thế giới. Sống trong một môi trường bình yên và hòa thuận. Sự giàu có (Wealth) Có nguồn tài chính dư giả (nhiều hơn nhu cầu cơ bản của gia đình). Độc lập về tài chính. Hạnh phúc […]

Khảo sát điểm mạnh, điểm yếu

Điểm mạnh, điểm yếu – Khảo sát Chào bạn, Tôi đang theo chương trình “Career Coaching” và hiện nay tôi đang tập trung xem lại các điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Ngoài việc tự xem xét lại bản thân thì nhận xét của những người biết rõ về tôi sẽ giúp cho […]