Chuỗi đào tạo lãnh đạo

Leadership journey

Chương trình 2

Xác định “giá trị cá nhân”- lãnh đạo hài hoà

Chương trình này được thiết kế để giúp các nhà lãnh đạo hiểu sâu hơn về giá trị cá nhân và tầm quan trọng của nó trong cuộc sống, trong công việc, đặc biệt là trong vai trò lãnh đạo qua đó họ vừa có thể giữ giá trị cá nhân của mình, đồng thời cân bằng với các giá trị của tổ chức. Trong thế giới đang phát triển nhanh chóng, thật dễ để bị cuốn vào các công việc hàng ngày và quên mất đi những động lực thúc đẩy chúng ta. Xác định “giá trị cá nhân” giúp các nhà lãnh đạo nhìn lại bản thân, khám phá sức mạnh của sự lãnh đạo theo giá trị, từ đó tạo ra những thay đổi vững chắc và lâu dài cho tổ chức, tạo động lực cho chính mình và đội ngũ của mình.

Một số nét chính

  • Tầm quan trọng của giá trị cá nhân trong công việc và cuộc sống
  • Cách xác định và làm rõ các giá trị cá nhân của bạn. Quá trình này giúp bạn phản ánh những gì thực sự quan trọng đối với bạn, từ đó đưa ra quyết định và hành động với vai trò là một nhà lãnh đạo
  • Khám phá mối liên kết giá trị cá nhân và phong cách lãnh đạo. Học cách mang giá trị cá nhân của bạn vào phương pháp lãnh đạo của bạn, giúp cho mọi người trong nhóm có niềm tin và sự tín nhiệm với bạn
  • Cân bằng giữa giá trị cá nhân & giá trị của tổ chức
  • Áp dụng thực tế: Tham gia vào các bài tập thực tế và các tình huống thực tế trong công việc

Nếu bạn có nhu cầu tổ chức cho công ty (in-house) và cần nội dung, báo giá chi tiết:

  • Vui lòng gọi hotline 0944281881
  • Hoặc điền form sau:
[Official] Đăng ký thông tin inhouse

Các khóa học khác