Chuỗi đào tạo lãnh đạo

Leadership journey

Chương trình 3

Trở thành nhà lãnh đạo EQ cao

Trí tuệ cảm xúc (EQ) là chìa khóa để lãnh đạo hiệu quả bởi vì nhà lãnh đạo EQ cao sẽ dễ kết nối các mối quan hệ, giao tiếp hiệu quả hơn, dễ xây dựng các mối quan hệ tích cực từ đó có thể phát triển đội ngũ vững mạnh và đem đến hiệu quả cho tổ chức. Chương trình này được thiết kế để giúp các nhà lãnh đạo hiểu và khai thác sức mạnh của trí tuệ cảm xúc (EQ), trang bị cho các nhà lãnh đạo những kỹ năng trí tuệ cảm xúc cần thiết trong môi trường làm việc phức tạp và không ngừng thay đổi hôm nay để lãnh đạo hiệu quả hơn, xây dựng các đội ngũ kiên cường hơn,  tạo ra văn hóa hợp tác và đổi mới

Một số nét chính

  • Bốn thành tố cốt lõi của Trí tuệ cảm xúc
  • Tự nhận thức và quản lý bản thân: tham gia vào các hoạt động, đặc biệt là xem xét các “điểm cần thiết” để nâng cao nhận thức về cảm xúc, những yếu tố ảnh hưởng đến cảm xúc và phản ứng của bạn, đồng thời tìm hiểu các phương pháp quản lý cảm xúc và hành vi của bạn trong các tình huống khác nhau
  • Sự đồng cảm và quản lý các mối quan hệ: Phát triển khả năng thấu cảm để xây dựng các mối quan hệ bền chặt có sự tin tưởng lẫn nhau
  • Xây dựng đội ngũ EQ cao: áp dụng các phương pháp xây dựng môi trường làm việc tôn trọng lẫn nhau, thấu hiểu và hợp tác với nhau.

Nếu bạn có nhu cầu tổ chức cho công ty (in-house) và cần nội dung, báo giá chi tiết:

  • Vui lòng gọi hotline 0944281881
  • Hoặc điền form sau:
[Official] Đăng ký thông tin inhouse

Các khóa học khác