Chuỗi đào tạo lãnh đạo

Leadership journey

Chương trình 7

Quản lý thay đổi dành cho lãnh đạo

Trong thế giới phát triển nhanh chóng hôm nay, khả năng lãnh đạo hiệu quả qua mọi thay đổi là kỹ năng rất cần thiết. Dù bạn là nhà lãnh đạo ở cấp độ nào thì bạn cũng chịu trách nhiệm dẫn dắt đội ngũ của mình vượt qua những thay đổi, chuyển đổi khi cần thiết như việc tái cơ cấu tổ chức, thay đổi quy trình hay thay đổi văn hóa… Chương trình “Quản lý thay đổi dành cho lãnh đạo” được thiết kế dành riêng cho các nhà lãnh đạo mong muốn dẫn dắt đội ngũ của mình qua các thay đổi một cách hiệu quả qua việc trang bị cho các nhà lãnh đạo những công cụ và kỹ năng cần thiết để quản lý thành công quá trình thay đổi, hạn chế sự phản kháng và thúc đẩy văn hóa có khả năng thích ứng và kiên cường trong tổ chức

Một số nét chính

  • Tìm hiểu các nguyên tắc và mô hình của quản lý thay đổi, đặc biệt là khía cạnh tâm lý của sự thay đổi và nó tác động đến các cá nhân và tổ chức như thế nào
  • Tìm hiểu các kỹ thuật để đánh giá sự sẵn sàng thay đổi của tổ chức bạn
  • Hiểu rõ hơn về các nguyên nhân phổ biến khiến mọi người phản đối thay đổi và tìm hiểu các phương pháp thực tế để hạn chế sự phản kháng, giúp mọi người dễ dàng chấp nhận và đồng tình
  • Tìm hiểu cách xây dựng văn hóa linh hoạt uyển chuyển trong tổ chức nhằm thúc đẩy sự hợp tác, không ngừng học hỏi và khả năng thích ứng

Nếu bạn có nhu cầu tổ chức cho công ty (in-house) và cần nội dung, báo giá chi tiết:

  • Vui lòng gọi hotline 0944281881
  • Hoặc điền form sau:
[Official] Đăng ký thông tin inhouse

Các khóa học khác