Chuỗi đào tạo lãnh đạo

Leadership journey

Chương trình 1

Khám phá bản thân dành cho lãnh đạo

Chương trình này được thiết kế để giúp các nhà quản lý, lãnh đạo trên hành trình thấu hiểu và phát triển bản thân. Để lãnh đạo hiệu quả, việc hiểu bản thân cũng quan trọng không kém với việc hiểu những người mà bạn lãnh đạo. Chương trình này giúp các nhà lãnh đạo khám phá ra điểm mạnh, điểm yếu của mình, đặc biệt là điểm mạnh và điểm yết trong vai trò là người lãnh đạo, các “điểm mù” mình cần lưu ý để từ đó bạn thật sự là nhà lãnh đạo đầy “tâm lý”, một yếu tố không thể thiếu khi lãnh đạo thế hệ trẻ hôm nay

Công cụ sử dụng:

Bạn có thể lựa chọn 1 trong 2 công cụ phổ biến sau đây:

  • Tâm lý Hình học
  • MBTI

Nếu bạn có nhu cầu tổ chức cho công ty (in-house) và cần nội dung, báo giá chi tiết:

  • Vui lòng gọi hotline 0944281881
  • Hoặc điền form sau:
[Official] Đăng ký thông tin inhouse

Các khóa học khác