Chuỗi đào tạo lãnh đạo

Leadership journey

Chương trình 6

Trở thành nhà lãnh đạo kiên cường (Resilient leaders)

Trong thế giới nhiều diễn biến bất ngờ và thay đổi không ngừng ngày nay, khả năng vực dậy sau khó khăn – Sức bật (Resilience) không còn là một kỹ năng mà là một tố chất tối cần thiết của một nhà lãnh đạo thành công. Chương trình “Trở thành nhà lãnh đạo kiên cường” được thiết kế giúp cho các nhà lãnh đạo trau dồi khả năng kiên cường trước khó khăn, nghịch cảnh qua rất nhiều các bài tập khác nhau, đặc biệt là các bài tập về “thay đổi tư duy”. Họ không chỉ rèn luyện để kiên cường hơn, duy trì “sức bật” cao mà còn xây dựng đội ngũ của họ kiên cường và vững vàng hơn trước khó khăn, thử thách…

Một số nét chính

  • Định nghĩa “sức bật”
  • Điều gì làm hao mòn “sức bật” của bạn
  • Tự suy ngẫm và xem lại các “điểm cần thiết” (check-points) để xác định “sức bật” hiện tại của bạn
  • Áp dụng các phương pháp thực tiễn để có kế hoạch phát triển cá nhân nhằm nâng cao “sức bật” của bạn
  • Nhận thức được tầm quan trọng của việc tự chăm sóc và giữ gìn sức khỏe để luôn có thể duy trì “sức bật” cao
  • Khám phá các phương pháp xây dựng và nuôi dưỡng một đội ngũ kiên cường hơn trước khó khăn, thử thách

Nếu bạn có nhu cầu tổ chức cho công ty (in-house) và cần nội dung, báo giá chi tiết:

  • Vui lòng gọi hotline 0944281881
  • Hoặc điền form sau:
[Official] Đăng ký thông tin inhouse

Các khóa học khác