Chuỗi đào tạo lãnh đạo

Leadership journey

Chương trình 8

Sáng tạo giải quyết vấn đề và ra quyết định

Với sự phát triển nhanh chóng trong mọi lĩnh vực hiện nay, khả năng tư duy sáng tạo và đưa ra quyết định hợp lý thật nhanh trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chương trình “Sáng tạo giải quyết vấn đề và ra quyết định” được thiết kế đặc biệt dành cho các nhà lãnh đạo có mong muốn nâng cao khả năng giải quyết những vấn đề phức tạp bằng các giải pháp sáng tạo, mới lạ và đưa ra các quyết định phù hợp…

Một số nét chính

  • Tìm hiểu các phương pháp giải quyết vấn đề sáng tạo khác nhau, khuyến khích tư duy sáng tạo, bao gồm cả tư duy đa chiều và mô hình sáu chiếc nón tư duy
  • Hiểu về cách ra quyết định của riêng bạn để có những thay đổi phù hợp với tình huống
  • Học về những thành kiến phổ biến có thể ảnh hưởng đến việc giải quyết vấn đề và ra quyết định cũng như các phương pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của chúng
  • Học cách khai thác các quan điểm và chuyên ngành đa dạng trong đội ngũ của bạn để làm phong phú thêm quy trình giải quyết vấn đề và thúc đẩy sự đổi mới

Nếu bạn có nhu cầu tổ chức cho công ty (in-house) và cần nội dung, báo giá chi tiết:

  • Vui lòng gọi hotline 0944281881
  • Hoặc điền form sau:
[Official] Đăng ký thông tin inhouse

Các khóa học khác